Sílu mi dej…

Epilepsie je onemocnění mozku, které se projevuje epileptickými záchvaty. Zjednodušeně řečeno, dochází k poruchám elektrických impulsů, které jinak zprostředkovávají předání informací mezi jednotlivými mozkovými buňkami....